Poradnia Psychologiczno-Rehabilitacyjna

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”
Mały Książę Antoine de Saint-Exupery
001 - ThinkingCreated with Sketch.

Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda.

Pomoc psychologiczna

Pomoc opierająca sięna wysłuchaniu Pacjenta, udzieleniu wsparcia i próbie diagnozy problemu. Podczas spotkań psycholog mediuje konflikty, ustala kontrakty małżeńskie, porozwodowe związane z opieką nad dzieckiem, bądź udziela wsparcia dzieciom i dorosłym.

050 - Human BrainCreated with Sketch.

Treningi biofeedback

Biofeedback, nazywany również biologicznym sprzężeniem zwrotnym, jest innowacyjnym treningiem mózgu. Polega on na monitorowaniu stanu fizjologicznego pacjenta i wysyłaniu mu komunikatu zwrotnego w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Warsztaty rodzicielskie

Program warsztatów bazuje na znanej wszystkim metodzie zawartej w książce: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły A.Faber, E.Mazlish.

Terapia pedagogiczna

Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psycho-ruchowego rozwoju dziecka i rozwoju umiejętności społecznych.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Pracujemy nad rozwojem psychicznym, fizycznym i społecznym dziecka, tak aby umożliwić mu pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zespół

mgr psychologii Kamila Maziarz

Psychologię ukończyłam naUniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuję psychoterapeutycznie w nurciepsychoanalitycznym, czego przezkilka lat uczyłam się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie(szkolenie w trakcie- akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej).

mgr psychologii Karolina Gromek

Psycholog, specjalność psychologiakliniczna i osobowości, coach. Pracuję z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi zmagającymi się z lękami, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania, wybuchami złości, problemami związanymi zżyciem w rodzinie, trudnościami w trwającym związku oraz uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

oligofrenopedagog Agata Pęksyk

Oligofrenopedagog i terapeuta ręki. Pracuje na codzień z dziećmi o specjalnych potrzebach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!