Zespół

mgr psychologii Kamila Maziarz

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuję psychoterapeutycznie w nurcie psychoanalitycznym, czego przez kilka lat uczyłam się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie (szkolenie w trakcie- akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej). Posiadam I stopień trenera biofeedback oraz uprawnienia do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zdobyte w Stowarzyszeniu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Warszawie -program rekomendowany przez ORE. Swój warsztat pracy udoskonalałam na licznych kursach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach. Superwizuję swoją pracę z pacjentami. Posiadam około 8-letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Najchętniej pracuję z dziećmi oraz młodzieżą, a także ich rodzicami. Przyjmuję również dorosłych oraz prowadzę grupy.

mgr psychologii Karolina Gromek

Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i osobowości, coach. Pracuję z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi zmagającymi się z lękami, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania, wybuchami złości, problemami związanymi zżyciem w rodzinie, trudnościami w trwającym związku oraz uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

oligofrenopedagog Agata Pęksyk

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu – Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Absolwentka Politechniki Radomskiej na kierunku Pedagogika o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz ekonomii menadżerskiej o specjalności zarządzanie MSP. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Pedagogika korekcyjna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w tym ASD, zdobywam w pracy jako nauczyciel wspomagający. Cały czas poszerzam wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących tematyki autyzmu.

W wolnych chwilach prowadzi bloga Beztroskamama.pl

Logopeda Marta Bednarek

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz logopedię na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie studentka ,,Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”.  Pracuje w Zespole Placówek Oświatowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych między innymi: afazją, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną i dyzartią.  

Logopedia jest moją pasją, dlatego ciągle doskonale swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i webinarach.

psycholog Paulina Puc

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!