Oferta

001 - ThinkingCreated with Sketch.

Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.

Pomoc psychologiczna

Pomoc opierająca sięna wysłuchaniu Pacjenta, udzieleniu wsparcia i próbie diagnozy problemu. Podczas spotkań psycholog mediuje konflikty, ustala kontrakty małżeńskie, porozwodowe związane z opieką nad dzieckiem, bądź udziela wsparcia dzieciom i dorosłym.

050 - Human BrainCreated with Sketch.

Treningi biofeedback

Biofeedback, nazywany również biologicznym sprzężeniem zwrotnym, jest innowacyjnym treningiem mózgu. Polega on na monitorowaniu stanu fizjologicznego pacjenta i wysyłaniu mu komunikatu zwrotnego w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Metoda ta charakteryzuje się szerokim spectrum zastosowania. Jest polecana zarówno osobom z zaburzeniami emocjonalnymi (lękiem, depresją), jak i z zaburzeniami neurologicznymi (padaczką). Biofeedback może okazać się również skuteczny w nauce radzenia sobie ze stresem i problemami w nauce.

Warsztaty rodzicielskie
“Szkoła dla Rodziców”

Program warsztatów bazuje na znanej wszystkim metodzie zawartej w książce: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły A.Faber, E.Mazlish.

Na bazie tej pozycji oraz doświadczeń autorów, dwadzieścia pięć lat temu powstał program profilaktyczny w Polsce, dzięki któremu rodzice dostali proste metody na porozumienie się z własnym dzieckiem, służące jego rozwojowi. Jest to program wykorzystujący w dużej mierze doświadczenie jako metodę nauki.

Podczas spotkań możemy wcielić się w dziecięce i młodzieżowe umysły, próbując patrzeć przez ich pryzmat. Warsztaty nie są psychoterapią.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka i rozwoju umiejętności społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, a w szczególności usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Ukierunkowana jest na pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu. Celem jest stymulacja i usprawnianie rozwoju funkcji poznawczych i umiejętności społecznych.

001 - ThinkingCreated with Sketch.

Terapia ręki

Terapia ręki to nie praca stolikowa. To terapia skupiająca się na obręczy barkowej i dłoniach. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej czyli zdolności manualnych i poprawę precyzyjności ruchów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!